Köpvillkor

 

§1. ALLMÄNT

Dessa köpvillkor (”Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Haga Hem Retail AB “Victorian” (Organisationsnummer: 556935-6750) är den säljande parten. Du, (”kunden” nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (“produkter” nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på Victorian.se. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 den dag som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning. Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. BESTÄLLNING

Hos Victorian beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Victorian tar emot din beställning när du klickar på knappen ”slutför order” i kassan. När Victorian har mottagit din beställning får du en ”Orderbekräftelse” till den e-postadress som du angav när du beställde.

När vi skickar ”Orderbekräftelsen” till dig sluts även detta Avtal. Om det skulle vara omöjligt för oss på Victorian att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att detta är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal.

HANDLA TRYGGT MED RÄTT ATT ÄNDRA DIN BESTÄLLNING

Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta Victorian med ditt ordernummer. Kontakta oss genom: info@victorian.se. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

HANDLA TRYGGT MED RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För ändring av beställning ska du kontakta Victorian med ditt ordernummer. Kontakta oss genom info@victorian.se . Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

§3. PRISER OCH AVGIFTER

Vi förbehåller oss för förändringar i priser, tekniska problem eller misstag och förbehåller oss rätten att ändra priserna.

Inom EU

Priserna på alla ordrar inom EU inkluderar svensk moms på 25%. Dessa ordrar kommer att skickas på DDP (Delivery Duty Paid) basis, vilket innebär att alla skatter och tullavgifter inkluderas i priset som anges i kassan.

Övriga världen

Din order levereras på DDU (Delivery Duty Unpaid) basis, vilket innebär att priset angivet i kassan inte inkluderar alla skatter och tullavgifter såväl som svenska moms. Internationella ordrar kan ådra sig skatt och tullavgifter vilket avgörs av tullverksamheten i mottagarlandet. Även om detta inte alltid är händer så baseras ytterligare moms och skatt på orderns totala värde och eventuell skattebefrielse (Tax-free threshold) för importerade varor i mottagarlandet. Betalning av all form av moms eller skatt åläggs mottagaren. Detta kan komma att räknas som ytterligare fraktkostnader. Även om vi vill be om ursäkt för eventuella besvär så har vi ingen kontroll över dessa avgifter. (Mer information finns hos ditt lokala tullkontor.)

AVGIFT FÖR OUTHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Victorian registrerar alltid din IP address vid ett köp. Skulle vi få en retur på en leverans som kunden/mottagaren vägrat hämta ut eller motta, förbehåller vi oss rättigheten att ta ut en avgift från kunden för de kostnader, returfrakt och hanteringsavgifter som uppkommit i samband med returen på 200 SEK. Pengarna dras av från den summan som betalats för ordern. Är kostnaden för återförsändelsen högre än kundens ordervärde kommer inga pengar att återbetalas till kunden. Skulle en kund vid fler än två tillfällen inte hämtat ut paket kommer kunden att blockeras från att handla hos www.victorian.se

ERBJUDANDEN

Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på victorian.se gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

§4. PRODUKTER OCH SORTIMENT

Alla produkter som erbjuds på victorian.se är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande.

FÄRGÅTERGIVNING PÅ PRODUKTBILDER

De produktbilder som visas på victorian.se skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

§5. BETALNING

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.

Våra fakturor skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från oss. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Fakturor till företag skickas per post till angiven fakturaadress och har 30 dagars förfallotid. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos Klarna.se

§6. FULLGÖRANDE

Victorian påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får e-post meddelandet ”Orderbekräftelse”. Victorian har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§7. LEVERANS

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning i samarbete med fraktbolag. Victorian skickar beställningar under helgfria vardagar.

FRAKTKOSTNAD

Kostnad för frakt är 29kr. Vi erbjuder fri frakt på ordrar över 500kr.

LEVERANSTID

Alla ordrar hanteras från får lager i Göteborg, Sverige, inom två arbetsdagar efter att betalning genomförts. Hantering av ordrar kan ta upp till fem dagar under reaperioder. Vi hanterar ordrar Måndag – Fredag med undantag för helgdagar. Från att en vara har lämnat vårt lager och du har fått en leveransbekräftelse på mailen tar det normalt 1-3 arbetsdagar innan du har fått din leverans. 

FÖRLUST AV PAKET

Ansvaret vid en förlust av ett paket under transport kommer att överföras till dig som kund först när varan är levererad till dig. Under transport kommer Victorian vara ansvarig för din order tills dess att den har nått dig.

§8. ÅNGERRÄTT OCH ÅTERKÖP

ÅNGERRÄTT

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att häva avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda produkterna i större omfattning än det som krävs för att kunna undersöka dem. Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Victorian och själv bekosta returfrakten. Victorian har dock alltid rätt att erbjuda kunden generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver.

När returnerade produkter är Victorian tillhanda kommer Victorian återbetala vad du har betalt inom 30 dagar. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. 

Om köpet avser en tjänst vars fullgörande påbörjats med ditt medgivande under ångerfristen (14 dagar) är tjänsten undantagen från bestämmelser om ångerrätt. Victorian inhämtar alltid ditt medgivande och informerar om när fullgörande påbörjas vid beställning av tjänster som är undantagna från ångerrätten. 

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59):Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskild prägel.

RETURADRESS

Victorian.se
C/O  Haga Hem retail AB
Klangfärgsgatan 6
426 52 Västra Frölunda

OBS! Var noga med att ange ordernummer, namn och email i paketet vid retur.

E-post: info@victorian.se

§9. REKLAMATION OCH GARANTI

REKLAMATIONSRÄTT

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Victorian eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel. Om du reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Victorian rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Victorian. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

KONTAKTUPPGIFTER VID REKLAMATIONSÄRENDEN

E-post: info@victorian.se

RETUR VID REKLAMATIONSÄRENDE

För att returnera felaktiga produkter eller material skall kontakt tas med Victorian.

§10. RETURER

Vid retur av produkter eller material till Victorian skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Victorian rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Victorian bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Victorian är du ansvarig för att produkterna når Victorian i oskadat skick. Victorian rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

INSTRUKTIONER FÖR RETUR

Kontakta kundtjänst på info@victorian.se så snart som möjligt efter leveransen. Ange om det rör en reklamation, byte eller utnyttjande av ångerrätt. Viktigt att du även anger ordernr eller den e-mail som du angav när du beställde varorna så vi kan hitta din order. Du får sedan en adress av oss dit du ska skicka varan.

ÅTERBETALNINGAR

Vi återbetalar pengarna senast om 30 dagar från dess att Victorian mottagit sändningen vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§11. FÖRBEHÅLL

FÖRBEHÅLL ATT HÄVA AVTAL

Victorian förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på victorian.se. I det fall att detta görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Victorian.

FÖRBEHÅLL FÖR ÄNDRINGAR

Victorian förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på victorian.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Victorian och kund.

FÖRBEHÅLL FÖR ANSVAR

Victorian skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Victorians verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

§12. ANSVARSBEFRIELSE

FORCE MAJEURE

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Victorians kontroll och som Victorian inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Victorian ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Victorian ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

EXTERNA LÄNKAR

Victorian ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på victorian.se.

RESERVATION FÖR PRISFLUKTUATIONER ELLER ANDRA HANDELSHINDER

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Victorian inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Victorian rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Victorian.

RESERVATION FÖR SKATTE- OCH AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Victorian rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Victorian.

RESERVATION FÖR LEVERANSFÖRSENING UTANFÖR VICTORIANS KONTROLL.

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Victorians kontroll, skall inte Victorian anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Victorian såvida inte annat särskilt avtalats mellan Victorian och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

§13. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Victorian kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Victorian ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Victorian för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Haga Hem retail AB (Org. 556935-6750)

Klangfärgsgatan 6

426 52 Västra Frölunda

KUNDUPPGIFTER SOM LAGRAS

Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Personnummer, Köphistorik hos Victorian

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:

-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. -Avtalspartner inom logistik (fraktbolag) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

REGISTERUTDRAG

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

AVREGISTERING AV KUNDUPPGIFTER

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Victorian raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Victorian skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

§14. ÖVRIGT

POLISANMÄLAN

Victorian polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

DISKREPANS MELLAN OLIKA PUBLIKATIONER

Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

IMMATERIALRÄTT, LOGOTYPER OCH VARUMÄRKEN

Allt material som publiceras på victorian.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Victorian uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

INFORMATIONENS SYFTE

ALL INFORMATION PÅ VICTORIAN.SE, OAVSETT FORMAT, PUBLICERAS UTESLUTANDE I INFORMATIVT SYFTE FÖR ATT BESÖKARE SKALL KUNNA ANVÄNDA SIG AV WEBBPLATSEN. VICTORIAN ANSVARAR SÅLEDES EJ FÖR DE FÖLJDER ELLER SKADOR SOM KAN UPPSTÅ OM DENNA INFORMATION ANVÄNDS I NÅGOT ANNAT SYFTE ÄN DET OVAN ANGIVNA.

COOKIES

Cookies, ”kakor”, är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På victorian.se används följande typer av cookiefiler:

SESSION COOKIES

”Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

PERSISTENT COOKIES

”Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram. Besökaren kan manuellt radera denna typ av cookie filer från sin dator. Om dessa filer raderas kan bland annat val som gjorts av besökaren på webbplatsen inte längre vara sparande vid nästa besök.

TVIST

Tvist mellan Victorian och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Victorian följa nämndens beslut.